Nowość!

Nowość!

Nowość ✅

Stara cena i więcej godzin jazdy❗

Od 15/02/2021

✅Karnet wieczorny w godzinach od 17:00 - 22:00 (5 godzin)

W cenie 70 zł (normalny) i 65 zł (ulgowy)

✅Karnet studencki w godzinach od 17:00 - 22:00 (5 godzin)

W cenie 60 zł

Ratrakowanie głównego stoku od 15:00-17:00!

Druga trasa czynna cały czas!

Zapraszamy!